Spitfire-produktene gir flere fordeler for bensin- og dieselmotorer. Fuel Diamond hindrer bakterievekst i diesel og bensin. Fuel Catalyst hindrer også bakterievekst i drivstoff, øker oktantallet, smører ventilene i eldre motorer og reduserer startvansker med mer. Spitfire Multispark gir flere gnister til pluggene, bedre forbrenning, mer kraft, mindre forbruk og mindre utslipp.